toa-nha-doji-tower

Giá thuê và các loại chi phí tại tòa nhà Doji Tower như thế nào?